© 2019 by Mixtra Oy

Få fler finska kunder via traditionella, digitala och sociala kampanjer. 

Vi hjälper dig anpassa din E-handel för den finska marknaden, optimera processerna och underhålla din sida. 

Outsourca din kundservice till en pålitlig och kunnig aktör med hög servicenivå.